top of page

BROER & ZUS

 

Historie

Purmerend is ontstaan als handelsnederzetting voor de visserij en scheepvaart. De stad is later omgeven door droogmakerijen, zoals de Purmer, de Beemster en de Wormer, die in 17e eeuw zijn ingepolderd. De geschiedenis van Purmerend heeft zich ruim 600 jaar, van 1340 tot 1960, afgespeeld op een klein oppervlak, globaal begrensd door de Kanaalkade-Kanaalschans in het westen, de gracht langs de Wolthuissingel in het oosten, de Where in het noorden en de Bernard Nieuwentijtstraat in het zuiden. Pas vanaf 1960 is Purmerend gaan uitbreiden.

 

Vanaf 1960 ontstonden de grote uitbreidingswijken Overwhere 1, Overwhere 2, Wheermolen, Gors, Molenkoog, Purmer Noord, Purmer Zuid, Baanstee en Weidevenne.

 

De Weidevenne is de laatste uitbreidingswijk die nog voltooid moet worden, met als laatste onderdeel de Kop van West.  De Kop van West ligt ingebed tussen de snelweg de A7 en westelijk deel van het centrum van Purmerend

 

Locatie

Het schetsontwerp dat voor u ligt betreft de eerste fase van Kop West. De locatie ligt aan de buurtstraat op een hoek.

 

In het masterplan van de Kop van West worden spelregels gegeven waaraan een ontwerp moet voldoen. Zo moeten de gebouwen aan de buurtstraat qua maat en schaal variëren in hoogte en diversiteit.

 

Vorm

In het schetsontwerp is een onderzoek gedaan naar een woning die gebouwd wordt op 2 ka-vels, dit vanwege de omvang van het programma. Het programma van de woning  bestaat uit 15 kamers met ieder hun eigen functie. De begane grond is opgebouwd rond een nog te planten boom. Zodoende ontstaat er een plattegrond met verschillende plekken die ieder hun eigen koppeling met de tuin aangaan.

 

Het architectonische beeld van het ontwerp refereert qua maat en schaal naar twee woningen. De driedeling en verticale geleding van de voorgevels verwijst naar de typologie van een stedelijk herenhuis. De gevels worden gekenmerkt door dezelfde grote raamopeningen, luiken en dak overstek. Het verschil tussen de woningen is gezocht in kleur en materiaal. Zo ontstaat een onderscheidt tussen de woningen met een subtiele verwijzing naar het feit dat het één woonhuis is.

 

 

Project:                BROER & ZUS

Locatie:                Kop West te Purmerend

Opdrachtgever:    -

Status:                  Schetsontwerp

Team:                   Renzo Leegwater en Ron Vendrig, Bouwplanwinkel

bottom of page