top of page

ER NAAST

 

Ingebed tussen Egmond aan den Hoef en Alkmaar ligt de Egmondermeer. De Egmondermeer is agrarisch gericht poldergebied met schaarse bewoning, die dan ook vooral bestaat uit boerderijen. Van oorsprong was de Egmondermeer een ondiep meer. In dit meer waren verschillende eilandjes gelegen. De drooglegging van het meer gebeurde tussen 1564 en 1565 onder leiding van Lamoraal, graaf van Egmont.

 

Het schetsontwerp dat voor u ligt betreft Egmondermeer 5. Egmondermeer 5 ligt middenin de polder en maakt deel uit van een kleine enclave van 2 woonhuizen en boerenbedrijf. Voor Egmodermeer 5 is een studie verricht waarbij onderzocht is op welke manier het bestaande woonhuis is te vergroten is om zodoende extra woon- en slaapruimtes te creëren.

 

De bestaande aanbouw wordt 2 meter verlengd en wordt verhoogd. De belangrijkste ingreep is het verplaatsen van de trap naar de aanbouw. Gezamenlijk met een nieuwe hoofdentree zal hierdoor een logische verkeersroute ontstaan voor de woning. Tevens wordt er ruimte gecreëerd voor een extra slaapkamer op de begane grond. Op de verdieping betekent dit dat er een tweede grote slaapkamer wordt gecreëerd en een badkamer. Qua vorm en beeld is gekozen voor het archetype van een hooischuur hierdoor zal een herkenbaar element ontstaan in het landschap. Qua materiaal wordt gedacht aan verticale houten delen.

 

 

Project:                Er Naast

Locatie:                Egmondermeer 5 te Egmond a/d Hoef

Opdrachtgever:    -

Status:                  Voorlopig ontwerp

Team:                   Renzo Leegwater en Ron Vendrig

bottom of page