top of page

HOOIJSCHUUR

 

Ingebed tussen polder en het Noord-Hollands kanaal ligt het dorpje Purmerland. Purmerland ligt ten zuiden van Purmerend en ten noorden van Den Ilp.

 

Purmerland is een typisch lintdorp dat gekenmerkt wordt door de prachtige vergezichten die tussen de bebouwing ontstaan zijn. Deze vergezichten zijn kenmerkend voor het beeld dat hoort bij het Noord-Hollandse karakter.

 

Het dorp wordt gekruist door het Wormerpad en de Nieuwe Purmerlanderrijweg.  Ter hoogte van deze kruising ligt het ‘hart’ van het dorp Purmerland. Het ‘hart’ van het dorp wordt gekenmerkt door een diversiteit aan bebouwing zowel in typologie, maat als in verschijning. De kerk is het meest beeldbepalende element in het dorp dat dan ook dominant te zien vanuit alle zijden van war uit je het dorp benaderd.

 

Het ontwerp betreft Purmerland 48. Purmerland 48 ligt in het ‘hart’ van het dorp tegenover de kerk. Aan de achterzijde van de locatie ligt de polder  en deze wordt gekruist door het  Wormerpad. De locatie ligt dan ook precies in de zichtlijn van het Wormerpad.  Voor Purmerland 48 is een studie verricht waarbij onderzocht is op welke manier het bestaande woonhuis te vergroten is om zodoende extra woon- en slaapruimtes  te creëren.

 

Er is gekozen bij het ontwerp om het bestemmingsplan los te laten en te zoeken naar een vorm en beeld die aansluit bij de omliggende bebouwing. Qua vorm en beeld is gekozen voor het archetype van een hooischuur. Hierdoor zal een herkenbaar element ontstaan in het landschap en tevens herkenbaar element vanaf het Wormerpad.

 

 

Project:                Hooijschuur

Locatie:                Purmerlanderweg 48

Opdrachtgever:    -

Status:                  In uitvoering

Team:                   Renzo Leegwater en Ron Vendrig

bottom of page