top of page

HUIS OP DE HOEK

 

Historie

Purmerend is ontstaan als handelsnederzetting voor de visserij en scheepvaart. De stad is later omgeven door droogmakerijen, zoals de Purmer, de Beemster en de Wormer, die in 17e eeuw zijn ingepolderd. De geschiedenis van Purmerend heeft zich ruim 600 jaar, van 1340 tot 1960, afgespeeld op een klein oppervlak, globaal begrensd door de Kanaalkade-Kanaalschans in het westen, de gracht langs de Wolthuissingel in het oosten, de Where in het noorden en de Bernard Nieuwentijtstraat in het zuiden. Pas vanaf 1960 is Purmerend gaan uitbreiden.

 

Vanaf 1960 ontstonden de grote uitbreidingswijken Overwhere 1, Overwhere 2, Wheermolen, Gors, Molenkoog, Purmer Noord, Purmer Zuid, Baanstee en Weidevenne.

 

De Weidevenne is de laatste uitbreidingswijk die nog voltooid moet worden, met als laatste onderdeel de Kop van West.  De Kop van West ligt ingebed tussen de snelweg de A7 en westelijk deel van het centrum van Purmerend

 

Locatie

Het schetsontwerp dat voor u ligt betreft de eerste fase van Kop West. De locatie ligt aan de buurtstraat op een hoek. Deze hoek geeft stedenbouwkundig een aanleiding om hier een accent te maken.

 

In het masterplan van de Kop van West worden spelregels gegeven waaraan een ontwerp moet voldoen. Zo moeten de gebouwen aan de buurtstraat qua maat en schaal variëren in hoogte en diversiteit.

 

Vorm

In het schetsontwerp is een onderzoek gedaan naar een woning op een hoek. De woning vormt de hoek van een rij woningen. Dit geeft een aanleiding om op hoek een verbijzondering te creëren.

 

Het architectonische beeld van het ontwerp refereert qua maat en schaal naar een stedelijke woning. De driedeling en verticale geleding van de voorgevel verwijst naar de typologie van een stedelijk huis. De zijgevel vormt de overgang tussen de buurstraat en het hof.

 

De zijgevel wordt anders vormgegeven. Op de hoek krijgt de woning een stevig accent als stedenbouwkundige begeleiding naar het hof. De speelse raamindeling en twee verschillende kleuren metselwerk zorgen dat er een overgang ontstaat tussen de formele straat en het informele hof.

 

 

Project:                HUIS OP DE HOEK

Locatie:                Kop West te Purmerend

Opdrachtgever:    -

Status:                  In uitvoering

Team:                    Ron Vendrig & Renzo Leegwater

bottom of page