top of page

INPAKKEN

 

Historie

De Parklaan is gelegen in de gemeente Hoofddorp. Na de drooglegging van de Haarlemmermeer werden in 1853 middenin de polder twee dorpen gesticht, Kruisdorp en Venneperdorp. In 1868 werd besloten om Kruisdorp voortaan Hoofddorp te noemen vanwege het feit dat er in Zeeland al een Kruisdorp bestond.

 

De Parklaan ligt midden in het centrum van Hoofddorp en parallel aan de Hoofdweg. Door velen wordt de Parklaan gezien als de mooiste straat van Hoofdorp. De ‘Parklaan’ roept het beeld op van een brede weg, rijk voorzien van bomen en groen met statige huizen aan weerszijden. Dat valt tegen, er staat weliswaar een flink aantal bomen, maar pittoresk is de straat niet te noemen. Er staan weliswaar nog woningen met een historische waarden maar het park is in geen velden of wegen te bekennen.

 

Locatie

De Parklaan is een lange laan met aan weerszijde statige bomen en wordt gekenmerkt door een diversiteit aan bebouwing zowel in typologie en maat, als in verschijning. De kleine historische arbeiderswoningen versterken het beeld van een laan maar op een aantal plekken wordt dit beeld verstoord dat grootschalige bebouwing.

 

Herkenbaarheid

Het schetsontwerp dat voor u ligt betreft Parklaan 15-17. In het schetsontwerp is onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van het bestaande kantoorgebouw naar een woongebouw met 6 appartementen.

 

Het gebouw is een voormalig kantoorgebouw gebouwd eind jaren negentig. Het gebouw bestaat uit 3 verdieping en is architectonisch opgedeeld in een plint, tussenbouw en bovenbouw. Deze drie elementen hebben alle drie hun eigen verschijningsvorm, zowel in materiaal, kozijn indeling als in kleur. Dit maakt dat het gebouw gefragmenteerd is en geen duidelijke koppeling aangaat met zijn context.

 

In het schetsontwerp is een manier gezocht om het gebouw in zijn verschijningsvorm in te pakken tot een woongebouw. De tussenbouw wordt ingepakt met een bronskleurig plaatmateriaal om zo doormiddel van kleur en textuur een koppeling aan te gaan met omliggende bakstenen volumes. Door de maat van de openingen te verschalen en het toepassen van hekwerken zal het gebouw een uitstraling krijgen die past bij een woongebouw.

 

 

Project:                INPAKKEN

Locatie:                Hoofddorp

Opdrachtgever:    -

Status:                  Schetsontwerp

Team:                   Renzo Leegwater en Ron Vendrig, Bouwplanwinkel

bottom of page