top of page

HUIS MET VERSIERDE ENTREE

Historie

Purmerend is ontstaan als handelsnederzetting voor de visserij en scheepvaart. De stad is later omgeven door droogmakerijen, zoals de Purmer, de Beemster en de Wormer, die in 17e eeuw zijn inge-polderd. De geschiedenis van Purmerend heeft zich ruim 600 jaar, van 1340 tot 1960, afgespeeld op een klein oppervlak, globaal begrensd door de Kanaalkade-Kanaalschans in het westen, de gracht langs de Wolthuissingel in het oosten, de Where in het noorden en de Bernard Nieuwentijtstraat in het zuiden. Pas vanaf 1960 is Purmerend gaan uitbreiden.

 

Vanaf 1960 ontstonden de grote uitbreidingswijken Overwhere 1, Overwhere 2, Wheermolen, Gors, Molenkoog, Purmer Noord, Purmer Zuid, Baanstee en Weidevenne.

 

De Weidevenne is de laatste uitbreidingswijk die nog voltooid moet worden, met als laatste onderdeel de Kop van West.  De Kop van West ligt ingebed tussen de snelweg de A7 en westelijk deel van het centrum van Purmerend

 

Locatie

Het schetsontwerp dat voor u ligt betreft de eerste fase van Kop West.

De locatie ligt aan de Buurstraat. In het masterplan van de Kop van West worden spelregels gegeven waaraan een ontwerp moet voldoen. Zo moeten de gebouwen aan de Buurtstraat qua maat en schaal variëren in hoogte en diversiteit.

 

Vorm

In het schetsontwerp is onderzoek gedaan naar een woning met een bijzonder toegevoegd architectonisch element, de woning krijgt namelijk een versierde entree.

 

Het architectonische beeld van het ontwerp refereert naar een stedelijk woning. De tweedeling en verticale geleding van de voorgevel verwijst naar de typologie van een stedelijk huis. De voordeur is gelegen in een bakstenen nis. De nis zorgt voor een herkenbare entree in de gevel. De nis zal rijk versierd worden met vertand bakstenen en afgedekt worden met een luifel. De gevels worden gekenmerkt door grote raamopeningen. Deze architectonische kenmerken zijn gebruikt als concept voor het ontwerp.

 

Het herenhuis worden uitgevoerd in een zwart-grijze en rode genuanceerde baksteen en heeft een monolithische uitstraling.

 

 

Project:                HUIS MET VERSIERDE ENTREE

Locatie:                Kop West te Purmerend

Opdrachtgever:    -

Status:                  In uitvoering

Team:                   Ron Vendrig & Renzo Leegwater

bottom of page