top of page

OP DE HOEK

 

Historie

Purmerend is ontstaan als handelsnederzetting voor de visserij en scheepvaart. De stad is later omgeven door droogmakerijen, zoals de Purmer, de Beemster en de Wormer, die in 17e eeuw zijn ingepolderd. De geschiedenis van Purmerend heeft zich ruim 600 jaar, van 1340 tot 1960, afgespeeld op een klein oppervlak, globaal begrensd door de Kanaalkade-Kanaalschans in het westen, de gracht langs de Wolthuissingel in het oosten, de Where in het noorden en de Bernard Nieuwentijtstraat in het zuiden. Pas vanaf 1960 is Purmerend gaan uitbreiden.

 

Vanaf 1960 ontstonden de grote uitbreidingswijken Overwhere 1, Overwhere 2, Wheermolen, Gors, Molenkoog, Purmer Noord, Purmer Zuid, Baanstee en Weidevenne.

 

De Weidevenne is de laatste uitbreidingswijk die nog voltooid moet worden, met als laatste onderdeel de Kop van West.  De Kop van West ligt ingebed tussen de snelweg de A7 en westelijk deel van het centrum van Purmerend

 

Locatie

Het schetsontwerp dat voor u ligt betreft de tweede fase van Kop West. De locatie ligt aan de buurtstraat en het binnenpad. De kruising van de buurtstraat en binnenpad geeft stedenbouwkundig aanleiding om hier een accent te maken.

 

In het masterplan van de Kop van West worden spelregels gegeven waaraan een ontwerp moet voldoen. Zo moeten de gebouwen aan de buurtstraat qua maat en schaal variëren in hoogte en diversiteit.

 

Vorm

In het schetsontwerp is een onderzoek gedaan naar een appartementen complex over 4 verdiepingen met 15 appartementen en een fysiopraktijk. Het parkeren wordt voorzien op eigen terrein.

 

Het architectonische beeld van het ontwerp refereert qua maat en schaal aan pakhuis achtige volumes. De volumes werden gekenmerkt door hun hoge vorm, robuustheid, grote openingen en luiken. Deze architectonische kenmerken zijn dan ook gebruikt als concept voor het ontwerp.

 

Het appartementen complex word uitgevoerd in horizontale baksteen waarbij een verdeling wordt gemaakt met verticale band van baksteen om zo de volumes met elkaar te verbinden. Door deze benadering zal het appartementen complex van een afstand als één gebouw ervaren worden, maar van dichtbij wordt de tactiliteit van de verschillende baksteen richtingen waarneembaar.

 

Op de kruising van de buurstraat en binnenpad wordt een stedenbouwkundig accent gecreëerd om zo het gebouw een duidelijk richting te geven.

 

 

Project:                OP DE HOEK

Locatie:                Kop West te Purmerend

Opdrachtgever:    -

Status:                  Schetsontwerp

Team:                   Renzo Leegwater en Ron Vendrig, Bouwplanwinkel

bottom of page