top of page

PAKHUIZEN

 

Purmerend is ontstaan als handelsnederzetting voor de visserij en scheepvaart. De stad is later omgeven door droogmakerijen, zoals de Purmer, de Beemster en de Wormer, die in 17e eeuw zijn ingepolderd. De geschiedenis van Purmerend heeft zich ruim 600 jaar, van 1340 tot 1960, afgespeeld op een klein oppervlak, globaal begrensd door de Kanaalkade-Kanaalschans in het westen, de gracht langs de Wolthuissingel in het oosten, de Where in het noorden en de Bernard Nieuwentijtstraat in het zuiden. Pas vanaf 1960 is Purmerend gaan uitbreiden.

 

Vanaf 1960 ontstonden de grote uitbreidingswijken Overwhere 1, Overwhere 2, Wheermolen, Gors, Molenkoog, Purmer Noord, Purmer Zuid, Baanstee en Weidevenne.

 

De Weidevenne is de laatste uitbreidingswijk die nog voltooid moet worden, met als laatste onderdeel de Kop van West. De Kop van West ligt ingebed tussen de snelweg de A7 en westelijk deel van het centrum van Purmerend

 

Het schetsontwerp dat voor u ligt betreft de locatie aan de Kanaaldijk van het noordelijk deel van de Kop van West. De locatie ligt aan het Noord-Hollands kanaal en grens aan de rand van het centrum met aan de overzijde de Kanaalkade.

 

In het masterplan van de Kop van West worden spelregels gegeven waaraan een ontwerp moet voldoen. Zo moeten de gebouwen aan de Kanaalkade qua maat en schaal variëren in hoogte en diversiteit. Wat betreft het architectonische beeld wordt er gerefereerd naar stevige bakstenen gebouwen zoals die langs kades staan.

 

In het schetsontwerp is een onderzoek gedaan naar een appartementen gebouw over 5 verdiepingen met 14 appartementen en commerciële ruimtes. Het architectonische beeld van het ontwerp refereert qua maat en schaal aan die van pakhuizen uit die in de 17e eeuw. De pakhuizen werden gekenmerkt door hun hoge vorm, robuustheid, grote openingen en houten luiken. Deze architectonische kenmerken zijn dan ook gebruikt als concept voor het ontwerp.

 

De pakhuizen worden uitgevoerd in baksteen en hebben een monolitische uitstraling om het robuuste karakter van de Kanaaldijk kracht bij te zetten.

 

 

Project:                Pakhuizen

Locatie:                Kop West te Purmerend

Opdrachtgever:    ijbouw BV

Status:                  Voorlopig ontwerp

Team:                   Renzo Leegwater en Ron Vendrig

bottom of page