top of page
Rugby Club Waterland Vendrig Leegwater architecten

RUGBY CLUB WATERLAND

Het clubgebouw is geplaatst op een sokkel. Het voorstel van de sokkel vangt allerlei vliegen in één klap. Er ontstaat een tribune waarbij de mensen kunnen zitten op de rand van de sokkel. Staand op de sokkel kan het publiek kijken naar de wedstrijd. De sokkel zorgt bovendien voor terrassen aan de veldkant die georiënteerd zijn op de zon en prettige verblijfsplek worden.

Het clubgebouw voorziet de huisvesting van publiek toegankelijke ruimten en sport toegankelijke ruimten.

Door de 2 programma onderdelen te splitsen ontstaat de ‘Sport Straat’. De ‘Sport Straat’ is de stedelijke koppeling tussen de ‘Sport Boulevard’ en het hoofdveld. Door het splitsen ontstaat een duidelijke hiërarchie tussen de 2 programma onderdelen. De 2 programma onderdelen kunnen separaat van elkaar gebruikt en geëxploiteerd worden. Denkende aan training voor de jeugd waarbij niet direct de kantine geopend hoeft te zijn. De fysio ruimte die door de weeks geëxploiteerd kan worden door een andere partij.
De spelers kunnen via de ‘Sport Straat’ het veld betreden, dit geeft de allure die bij een Ere klasse club hoort.

De sokkel en de twee uit elkaar verschoven volumes krijgen als beëindiging een stalen lui-fel die het horizontaal karakter van het gebouw accentueert. De luifel zorgt voor plekken waar het publiek beschut kan staan tegen de zon en regen. De luifel zal werken als een natuurlijke zonwering.

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Status

Team:

Rugby Club Waterland

Purmerend

-

Omgevingsvergunning

Ron Vendrig & Renzo Leegwater

Rugby Club Waterland Vendrig Leegwater architecten Clubgebouw
Rugby Club Waterland Vendrig Leegwater architecten Clubgebouw Sportstraat
Gevelfragment-02-01.png
bottom of page